DIN GÅVA FÖRÄNDRAR!

En gåva kan betyda så mycket! HTLI drivs genom gåvor och donationer och utan våra givare kan vi inte ge den hjälp som behövs. - Tillsammans förändrar vi liv!

Skicka din gåva till HTLI på följande inbetalningssätt. Märk "gåva" eller specifikt önskemål, ex "Tabita", "Afghanistanskola" etc. 

Swish 123 9001157
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7
Bankkonto 81299 43 131-144-8

Hjälp Till Liv International är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.