HTLI är verksamt i flera länder och vår hjälp riktar sig till de allra mest behövande i respektive land.

Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och ca 900 fadderbarn sponsras av HTLI:s sponsorer, de flesta från Sverige. Varje land har ett fadderråd som väl känner till de lokala förhållandena, en nödvändig förutsättning för att hjälpen ska komma rätt.

Även annan hjälp ges, ofta i form av kläder och material som kommer familjer men även sjukhus och skolor till del

Hjälpen gör det möjligt för många barn att både kunna äta sig mätta och ha råd att köpa skolmaterial och skoluniform.

Utöver fadderverksamheten så genomförs i programländerna olika projekt där HTLI finansierar hela eller delar av ett projekt.

Exempel på projekt och riktade insatser är finansiering och byggande av ett barnhem i Rumänien, vattenförsörjning i Etiopien, dagcenter för gatubarn i Lettland samt olika sociala projekt i respektive programland

Läs mer under respektive programland i menyn till vänster

Additional information