Läget för Tabita Sirds i Lettland

Som vi tidigare nämnt har HTLI stött ett lokalt hjälparbete i Lettland; Tabitas Sirds. Vi kontaktade dem för att höra hur det går i dessa Corona-tider.

Niobarnsmamman Ana: "Vi tackar Gud för våra faddrar" 

Ana Ungur är en nio-barnsmamma från Rumänien. Med så många barn har hon och ennes man haft det tufft ekonomiskt och många gånger har situationen varit mer än de nästan orkat bära. Då har hjälpen från Sverige och Hjälp Till Livs faddrar varit en enorm lättnad, berättar hon. 

POLICY - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller våra pågående projekt, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och projektstatistik. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

 • Namn 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Personnummer 
 • Användarnamn 
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger 
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll, brev till fadderbarn m.m..


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida 
 • Uppgifter som vi får från offentliga register 
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare. 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig som fadder eller medarbetare. 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev, skickar in korsord eller besvarar andra utskick 
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

Genom vårt nyhetsbrev NyhetsForum ger vi dig skriftligen inloggningsuppgifter till vårt datasystem som visar dig alla uppgifter vi har samlat om dig. Där kan du markera att du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

Hjälp Till Liv International är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Hjälp Till Liv International
Hudiksvall 2018-05-23

 

FÖRÄNDRA NÅGONS LIV - BLI HTLI-FADDER! 

I HTLI:s faddersystem kan du sponsra både barn, studenter och vuxna behövande! Du kan även välja att bli fadder för en tiggarfamilj eller fadder/regelbunden givare till HTLI:s dagcenter Tabita i Rumänien. Ett fadderråd i respektive land bedömer individens/familjens behov, vilket gör att olika personer har olika omfattning på stöd. Vill du ha personlig kontakt med den du stöder hjälper HTLI dig med detta! Givetvis går det även att endast skicka ett ekonomiskt bidrag. 

 

Barnfadder

Barnen är ofta de mest utsatta vid fattigdom. Genom att vara med och hjälpa till så att barnen får äta sig mätta, gå i skolan och ha en vettig hemmiljö, kan du förändra livet för en människa. Orsaken till fattigdom kan vara flera, alltifrån föräldrarnas arbetslöshet till att de har alltför lågbetalda jobb. Vi stödjer även barn till sjuka föräldrar eller föräldrar med sociala problem.

 

Studentfadder

Utbildning är det bästa botemedlet mot fattigdom! Genom att bli studentfadder stöder du en student med terminsavgifter och skolmaterial. Oftast ordnar studenten själv sitt uppehälle under skoltiden. Utbildningstiden varar ofta upp till 3 år. Som studentfadder är du med och ger hopp om en ljus framtid!

 

Vuxen-/äldrefadder

Situationen för pensionärer kan vara tuff i de länder HTLI arbetar i. För de pensionärer vi hjälper kan pensionen kan vara extremt låg eller obefintlig. Sjukvård och medicinkostnader kan vara en oöverstiglig kostnad, vilket vi genom fadderstödet vill avhjälpa. 

 

Fadder för en tiggarfamilj

Känner du att du vill hjälpa en tiggare, men inte vet om det bästa sättet är att ge en slant vid ICA? HTLI menar att det inte är människovärdigt att tvingas sitta hela dagar och tigga. Ofta finns även bakom tiggaren, barn som längtar efter och behöver sina föräldrar. Barn som behöver en kram, komma till skolan och känna att mamma och pappa finns där för dem. Risken är att - om vi inte gör något nu - att nästa generation kommer hit och tvingas tigga. Istället önskar HTLI stödja tiggare att kunna komma hem och vara mamma och pappa och - allra helst - familjeförsörjare! 

 

 

Tabita-fadder

I staden Reghin i Rumänien finansierar HTLi stora delar av kostnaden för dagcentret "Barnenes Hus Tabita". Dagcentret Tabita fungerar som ett slags fritids för barn från, mestadels romska utsatta och fattiga familjer. På "Casa Tabita" frå barnen mat, läxhjälp, stimulans och även viss hjälp med hygien och kläder. Vill du vara med och regelbundet stödja detta viktiga arbete kan du bli "Tabita-fadder" och ge en valfri summa varje månad. 

 

 

 

 

 

VILL DU BLI VÅR FADDER?

I HTLI:s faddersystem kan du inte bara helt själv avgöra vilken summa du vill stödja med. Du kan även välja ett specifikt barn, student eller vuxen att stödja, men du kan även låta HTLI välja ut ditt fadderbarn.

Anmäl dig som fadder här! 

...eller genom ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Klicka på bilderna nedan och se vilka barn och vuxna som söker faddrar just nu! 

 

AFGHANISTAN - SKOLBYGGE PÅ GÅNG!

Tack vare afghanska flyktingars personliga kontakter har HTLI kunnat bygga upp en god relation med borgmästaren i staden Andkhoy i Afghanistan. Tack vare detta och våra givare och faddrar, har vi kunnat genomföra vattenprojekt, skicka månatligt understöd till 19 afghanska fadderbarn, bedriva undervisning för föräldralösa, samt påbörja ett skolbygge!


Genom HTLI:s försorg får idag ett 20-tal föräldralösa barn en provisorisk undervisning av en av landets krigsänkor, tillika lärare. Vi vill nu bygga en större skola, där minst hälften av barnen kommer att vara flickor. Skolundervisningen kommer att bedrivas av staden själva, men de behöver vårt stöd för att kunna bygga denna pionjärskola, vilken borgmästaren i staden vill ska bli en exempelskola för andra i landet.

HTLI har mark alldeles invid polistationen, vilket bärgar för säkerhet för de flickor som kommer att studera. Vi har redan byggt muren kring skolgården, men behöver snarast ytterligare 300 000 för att förverkliga drömmen om en skola där Afghanska flickor får en framtid!


Var med och bidra med en gåva – märk ”Afghanistan”. Är du företagare vill vi uppmana dig att sponsra detta projekt! Givetvis kommer ditt företag att uppmärksammas i och med detta.

Kontakta Allan Widarsson på 0705-36 04 31 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du önskar bli företagarsponsor!

 

GÖR AVTRYCK I FRAMTIDEN!

Genom att testamentera en gåva till Hjälp Till Liv, kan du ge någon efter dig ett bättre liv! Alla gåvor går i sin helhet till HTLI:s biståndsverksamhet.

Kontakta HTLI:s ordförande Allan Widarsson tele 070-36 04 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information. 

 

DIN GÅVA FÖRÄNDRAR!

En gåva kan betyda så mycket! HTLI drivs genom gåvor och donationer och utan våra givare kan vi inte ge den hjälp som behövs. - Tillsammans förändrar vi liv!

Skicka din gåva till HTLI på följande inbetalningssätt. Märk "gåva" eller specifikt önskemål, ex "Tabita", "Afghanistanskola" etc. 

Swish 123 9001157
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7
Bankkonto 81299 43 131-144-8

Hjälp Till Liv International är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto. 

 

 
DIREKTHJÄLP I FORM AV KLÄDER, SJUKVÅRDSARTIKLAR, HUSHÅLLSARTIKLAR, MÖBLER MM
 
HTLI har ända från start skickat hjälpsändningar till hjälpbehövande och genom åren har det blivit ca 2600 ton hjälpsändningar till länder såsom Rumänien, Lettland, Ryssland, Afghanistan mm. Om du har saker eller kläder du använt färdigt är du därför välkommen med dem till oss! Vi lovar att göra det bästa vi kan av det du lämnar in. Tack vare att vi har egna hjälpsändningar, så kan vi lova att allt vi får in som är i användbart skick till går till nya ägare, och inte till kassering eller dylikt.
 
Var med och skänk! 
Det mesta av kläderna, och en del av möbler och prylar som lämnas in skickar vi i våra hjälpsändningar, men vi säljer även saker som lämnats in i vår Secondhandbutik, där all vinst  - hela 65 % av intäkterna (ht 2017)  - går till HTLI:s hjälpverksamhet i olika former! Det är med andra ord en fantastiskt deal att lämna in dina saker till HTLI: - Samtidigt som du hjälper behövande, agerar du miljövänligt och dessutom möter någon annans behov av just Din pryl!
 
Vad tar ni emot?
Vi tar tacksamt emot allt mellan himmel och jord – bara det är i gott skick, och helst rent. Det kan vara kläder, skor, möbler, husgeråd, porslin, el-prylar, sportartiklar, böcker eller något helt annat. - Det du använt färdigt, kan bli som nytt för någon annan! Vi tar emot det mesta som är helt och rent, helt enkelt! 
 
Hur går det till?
Du lämnar in de saker du vill skänka i vår Secondhandbutik i Hudiksvall, vilket går bra alla vardagar mellan kl 10.30-18.00. Vill du försäkra dig om att det du skänker INTE säljs i butiken, så tala bara med personalen, så ordnar vi det. Det är i så fall tacksamt om du i så fall har möjlighet att bidra med en slant till transporten. Inlämningen sker på vänster sida runt hörnet på butiksbyggnaden, från ingången sett. Ring på så öppnar vi! 
 
Finns ni på Hudiksvalls återvinningsstation också?
Ja, men bara var fjärde vecka. (Vi är flera butiker som turas om.) Har du möjlighet så föredrar vi att du lämnar in dina saker direkt till vårat lager/butik på Granebovägen. 
 
Behöver du hjälp med hämtning?
Har du saker som du har svårt att lämna in själv? I så fall hämtar vi dem hos dig. Ring våra bärkillar på 0768-50 35 82, så bokar vi in en tid för det!
 

Tiggarfamilj som nu kan vara hemma hos sina barnKänner du också att du vill hjälpa tiggarna som sitter vid våra butiker, men inte vet hur det bästa sättet är? 

Det är inte människovärdigt att tvingas sitta hela dagarna vid våra varuhus och tigga. Ofta finns bakom tiggaren barn som längtar efter sina föräldrar, som behöver få en kram, gå i skolan, känna att mamma och pappa finns där för dem. Om vi inte gör något nu, så är risken stor

att även nästa generation kommer hit och upplever tiggeriets förnedring. Vår önskan är att kunna ge stöd och hjälp både genom ekonomisk försörjning och genom projekt, för att kunna hjälpa dessa rumäner och bulgarer att kunna bo kvar i sina hemländer och kunna vara goda föredömen för sina barn. 

Du kan bli fadder/delfadder för en tiggarfamilj! Ring 0705-36 04 31 eller maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så berättar vi mer.

Tack för ditt intresse av att vara stödmedlem i Hjälp Till Liv International!

Ditt bidrag är mycket välkommet. Årsavgiften för stödmedlemskap som betalas under perioden Sept-Dec 2012 gäller även för 2013!

Som stödmedlem får du även 4 nr av vår tidning Nyhetsforum med som förutom reportage och nyheter från våra programländer, även innehåller ett korsord. Välkommen!

 

 
HTLI SECONDHANDBUTIK OCH CAFÉ
- Du gör skillnad genom att handla hos oss!
 
I Hudiksvall på Granebovägen 3 (gamla Elgiganten) finner du HTLIs Secondhandbutik och café. Här finner du allt mellan himmel och jord! De 900 kvadratmeter stora lokalerna är fullproppade med prylar som är till försäljning till förmån för HTLI:s hjälpverksamhet och fadderprogram. Utöver butikslokaler har vi här även våra kontor och förrådslokaler för hjälpsändningar. I butiken arbetar primärt volontärer, vilket möjliggör att vi kan ge en stor del av de inkomster vi får, till bistånd!
När du handlar hos oss ger du med andra ord den största delen av det du betalar, till fattiga och behövande - en riktig win-win-situation, med andra ord!
 
Välkommen till oss och fynda och passa samtidigt på att ta något gott i vårat lilla butikscafé. 
 
 
Gilla gärna vår FB-sida, där vi då och då lägger ut bilder från vad vi har i butiken just nu! 
 
Besöksadress
Granebovägen 3b, 824 51 Hudiksvall
 
Öppettider
Må-fr kl 10.30-17.00
Lö kl 10.30-15.00
Sö och helgdag stängt
 
Telefon
0650-56 01 00
 
Mail
 
 
 
 
 
 
 

 

Barnen är de som lider mest vid fattigdom. Många barn blir undernärda och får inte den omsorg de behöver. Alla barn borde få äta sig mätta, gå i skolan och bo i en anständig miljö. Tyvärr är det inte så. Att månatligen stödja ett barn, så att det kan få just allt detta är en synnerligen behjärtansvärd uppgift! 

I många av de länder vi arbetar i tjänar de familjeförsörjare som har ett "bra" jobb endast runt 1500 kr i månaden, lite beroende på land. Många har dock betydligt mindre i inkomster, ofta mellan 200 och 800 kr.Det gör att många familjer lever under förhållanden som för oss är svåra att föreställa sig. - Att kunna äta näringsriktig mat eller kunna gå i skolan är ingen självklarhet för många barn.  Ensamstående mödrar (eller fädrer) har det särskilt svårt. Många är arbetslösa eller har ett lågbetalt jobb, vilket leder till att barnen driver runt på gatan vind för våg. 

Fadderrådet i respektive land bedömer familjens behov och fastställer stödets storlek för varje enskilt fall, utifrån hur de uppfattar barnets behov. Detta gör att olika barn har olika fadderkostnader. Grundläggande är dock att kostnaden fatt stödja ett barn är väldigt lågt - ur en svensk synvinkel.

Genom att ge en gåva varje månad kan du vara med och förändra liv! Dessutom är det något som ger meningsfullhet i din egen tillvaro. Har du själv barn så kan du även genom detta även ge dem en fadderkamrat i samma ålder, som de - om ni önskar - kan skapa en relation till och kanske till och med besöka någon gång? 

 

Välkommen som stödmedlem i Hjälp Till Liv International!
Som stödmedlem är du en mycket viktig person, tillsammans du hjälper oss att göra världen lite bättre att leva i!

Tack!

Du kommer att få vår tidning Nyhetsforum som kommer ut 4 ggr om året  med information om vad som som händer i våra programländer och våra aktiviteter

 

Våra Medarbetare i Reghin, Rumänien
pusa.jpg (29191 byte)
Pusa Toth

Attila Toth

Dorin Todea

Petru Pop
Pop Alexandru.jpg (196049 byte)
Alexandru Pop
Medarbetare i Sighetu Marmatiei, Rumänien
Todoran Grigore1.jpg (30497 byte)
Gregory Todoran

 

 

 

Våra värderingar är baserade på de kristna etikens budskap om allas lika värde och att vi ska hjälpa den som är i nöd

Vår vision

 

VISSTE DU ATT DU KAN DONERA SKATTEFRITT?

Du som privatperson äger aktier kan du skänka rätten till framtida utdelning skattefritt till Hjälp till Liv International, då vi är en ideell förening med 90-konto. 

Detta gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier, som aktier i onoterade företag - till exempel fåmansföretag. Du kan välja att rikta ditt stöd till HTLI som helhet, eller direkt till ett särskilt biståndsprojekt som ligger dig varmt om hjärtat. Värdet av de pengar du då skänker för att stödja HTLI:s hjälpverksamhet blir då större än beloppet du själv skulle ha disponerat. Normalt är skatten på utdelningar 30% på börsnoterade aktier, men skänker du utdelningen till HTLI går hela beloppet till det du vill stödja.

Juridiska personer kan inte överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Nedan hittar du mer praktisk information om att donera via aktieutdelning. Kontakta oss gärna för en dialog om hur du vill att ditt stöd ska stärka HTLI:s arbete för behövande! 

 


 

Sida som inte ska visas