Det är med glädje vi kan se att de Lettiska myndigheterna det senaste 1-2 åren tar hand om sina fattiga i landet! De fattiga och utsatta som tidigare inte fick just någon hjälp från samhället får idag en avsevärd insats. Det gör att vi nu känner att Hjälp Till Liv idag gör bättre nytta genom att gå vidare till länder där behoven är större. Planer finns på insatser i nya behovsområden.

Sedan 2008, då Hjälp Till Liv påbörjade sitt fadderprogram i Lettland har totalt 2 373 354 kr gått till 350 fadderbarn, studenter och äldre genom våra fadderprogram.
- Det är alltså mat för nästan 2,5 miljoner kronor som satts på behövande familjers frukostbord genom åren, konstaterar HTLI:s ordförande Allan Widarsson, som varit med från start vid arbetet i Lettland.

Stora behov startade hjälparbetet
Arbetet i Lettland började genom att HTLI 2005 genom kontakters kontakter fick en förfrågan från ett fängelsearbete i Riga, som eftersökte hjälp till de familjer som stod utan familjeförsörjare, då pappan i huset satt inspärrad bakom lås och bom.

- Vi kunde inte annat än att göra vad vi kunde för dessa familjer, förklarar Allan.
- När vi började fadderprogrammet i Lettland var det kaos och det fanns inga bidrag för fattiga och utsatta familjer. Genom Hudikbon Birgitta Norberg, som redan hade en del arbete i Lettland, fick vi en fråga från en församling i Järfälla, som behövde avlastsning för den spontana hjälp dessa gav till behövande individer. Sammantaget ledde detta till ett 12 år långt fadderarbete i landet, berättar Allan som förklarar att bara det senaste året har HTLI levererat hjälptransporter till Lettland med totalt 44,5 ton. Företrädesvis har det handlat om kläder och sjukhusmaterial - allt till ett uppskattat värde av 1 150 000kr, enligt Svensk insamlingskontrolls anvisningar à 25 kr/kg. Det reella värdet är dock åtskilligt mer.

Förbättrad situation för letter, fortsatt behov vid ryska gränsen
Den senaste tiden har HTLI fått ett tydligt budskap från sitt Lettiska fadderråd om att det inte längre är samma stora behov av HTLI:s insats i landet.
- Vi ser med glädje på detta, då det innebär att den Lettiska staten sedan en tid går in och ger landets fattiga de bidrag de så länge varit i stort behov av, berättar Allan, men förklarar samtidigt att vi fortfarande är öppna för att skicka vissa hjälpsändningar till landet.
- Det finns fortfarande behov för hjälpsändningar till samhällen som ligger intill den ryska gränsen, där det bor mest rysktalande letter, och som inte har tillgång till det lettiska välfärdssystemet. Det kan även gälla hjälp till ryssar som kan komma över till Lettland för att få hjälp, som i till exempel Zilupe.

Stor tacksamhet genom åren
Hjälp Till Livs medarbetare har mött mycket tacksamhet för de pengar och saker som man hittills kunnat hjälpa det lettiska folket med.
- Vi är nu tacksamma att vi kan gå vidare till nya områden, där vår insats idag behövs mer. Vi har idag ett samtal kring detta och kommer med all sannolikhet kunna presentera det i nästa nummer. Vi hoppas att våra lettlandsfaddrar kommer att vilja följa med oss in i detta land och göra en än påtagligare insats i ett land som verkligen lider! Vi återkommer om detta, avslutar Allan.


Text: Berith Nilsson
Artikel i HTLI NyhetsForum nr 2, 2020

Läs hela tidningen (här finner du även mer info om situationen i Lettland).