CARINA - NYANSTÄLLD FADDERADMINISTRATÖR 
för Hjälp Till Livs fadderprogram
 
 
Sedan november arbetar Carina Åslund som fadderadministratör i Hjälp Till LIv. Hon har tagit an sig de nya uppgifterna med stort engagemang:
- Det är ett arbete där jag känner att jag verkligen kan göra skillnad! förklarar hon.
Sedan starten av HTLI:s fadderarbete 2001 har det varit ordförande Allan Widarsson, som skött det mesta av registerarbetet, tillsammans med de lokala fadderråden. Att förändra den situationen har länge varit ett behov, men nu har det äntligen givits en möjlighet för honom att lämna vidare staffetpinnen och i alla fall försöka få börja bli lite mer av den pensionär han är.
 
Arbete med faddersystemet Aidtrack
 
Det är ett rätt avancerat datasystem HTLI:s fadderprogram är uppbyggt utifrån. Efter en introduktion med Allan har nu Carina börjat gå igenom fadderregistren, för att göra de uppdateringar som det är behov av.
 
- En del av våra faddrar kommer framöver få höra av mig på ett eller annat sätt det närmaste året. Det kan vara alltifrån att man ligger i överskott eller underskott på sitt fadderkonto på Aidtrack, att kontaktinfo behöver uppdateras etc. Det kan även vara frågor som berör det barn, student eller äldre man stöder. Här kan förändringar ha skett, som faddern behöver uppmärksammas om, förklarar Carina, som gläder sig över att få arbeta med detta viktiga arbete.
 
Kontakt med fadderråden
 
Något annat som Carina också kommer att hantera allt mer är kontakten med fadderråden i de länder HTLI har fadderprogram. Fadderarbetet är ju en kombination av vad som görs här hemma på kontoret och det som görs av fadderråden på fältet.
 
Information och foton om och av fadderbarnen behöver uppdateras successivt och coaching av fadderråden är en del i arbetet för att det ska fungera bra. - Fadderrådens insats är oerhört viktig, poängterar Carina och fortsätter:
- Fadderråden är de som har den direkta kontakten med barnen och deras familjer och som kan se hur situationen är på markplan. De behöver utbildas, få info och instruktioner, något som hittills främst legat på Allans bord, men som jag successivt hoppas kunna avlasta honom med.
 
Service, handel och kreativitet i blodet
 
- Att gå in och arbeta för en organisation som HTLI och sätta mig in i det fina arbete som byggts upp alla dessa år känns värdefullt för mig. Jag gillar att ha många trådar att dra i och att lära mig nytt, kommenterar Carina sin uppgift.
 
Den röda tråden som gått genom hennes liv har varit service, handel och kreativitet.
- Under nittiotalet var jag med och startade en mindre butikskedja i södra Sverige och drev under några år den av butikerna som låg i Göteborg, berättar hon som svar på frågan om hennes yrkesbakgrund.
- När jag blev mamma gick dock flytten hem tillbaka till Hudiksvall, där jag växt upp och mina rötter fanns. Här startade jag först en hantverksbutik innan jag senare gick vidare till en chefspost inom resebranchen.
 
Efter att flera nära och kära i hennes närhet drabbats av stressrelaterade sjukdomar, fick hon sig en tankeställare om att livet inte varar för evigt. Hon bestämde sig för att stanna upp och reflektera, vilket ledde till att hon idag använder en stor del av sin tid till kreativitet i olika former i den egna ateljén, parallellt med sitt nya arbete på HTLI, där hon alltså nu sedan någon månad arbetar runt 25-40 procent, beroende på behov.
 
Bara fantasin sätter gränsenDå det är lite brist på kontorslokaler i HTLI:s annars stora butikslokaler, har Carina valt att arbeta hemifrån en dag i veckan och i HTLI:s butik en dag.
- Fördelen med att sitta ute i butiken är att jag finns tillgänglig för den som vill prata om frågor som berör fadderskap och kanske även bli fadder, säger hon med ett leende.
 
Även i arbetet som fadderadministratör tror Carina att hennes kreativitet kan komma till nytta:
- Att bara fantasin sätter gränserna är en klyscha, men ändå ack så sann när det gäller den här verksamheten, tror Carina och förklarar att hon har många idéer för det arbete hon påbörjat.
 
Fadderskap ger möjlighet att hjälpa på ett personligt plan
 
Fadderskap är ett fantastiskt sätt att på ett personligt plan kunna hjälpa någon! Att kunna komma nära och se hur min insats kan förändra liv är väldigt uppmuntrande, konstaterar Carina och hoppas att ännu fler ska inse möjligheterna med att bli fadder.
- Ju fler faddrar Hjälp Till Liv har, desto fler kan vi hjälpa, helt enkelt! förklarar hon och hänvisar till att hon sedan en tid regelbundet lägger ut information på HTLI:s Instagram och Facebooksida om olika fadderbarn, studenter och vuxna som behöver en fadder.
 
- De vi söker faddrar till kan vara sådana som är nyinskrivna i systemet, men även sådana vars fadder slutat eller där HTLI:s Secondhandbutik tills vidare sponsrar, med syfte att föra över fadderbarnet till en egen fadder.
- Vi lägger inte ut några namn på sociala media, men ett foto och en kort beskrivning om barnets (eller den vuxnes) livssituation och behov, och hoppas genom detta motivera allt fler av våra medlemmar och följare att vilja ta ett ansvar som fadder.
 
Flexibelt faddersystem, med unika möjligheter
 
I HTLI:s faddersystem är det möjligt att själv välja vem man vill stödja och vilken summa man bidra med. Olika barn, studenter och vuxna kan behöva olika storlek på stöd och man kan även välja att bidra till hela eller delar av ett fadderbarns behov.
- HTLI:s datasystem skapar en unik möjlighet att själv forma sitt fadderskap till det man vill att det ska vara, förklarar Carina.
- Inte bara att man kan välja vem och i vilken omfattning man vill hjälpa, man kan också välja om man vill ha en nära kontakt eller inte genom att välja om man vill skicka brev, extragåvor, julklappar etc.
 
Till slut skickar Carina med en uppmaning:
- Jag skulle verkligen vilja uppmana barnfamiljer att genom fadderskapet kunna skapa en unik motivation och lärdom hos sina barn till att bry sig om människor i nöd! Även föreningar kan ansluta sig som fadder – eller varför inte låta ditt företag bli sponsor för ett barn eller fler? Alla borde helt enkelt vara fadder för minst ett barn!
 
Text och Bild: Berith Nilsson