Nu börjar Hjälp Till LIv fadderverksamhet i Nigeria!

Situationen är svår för många barn i Nigeria. Fattigdom, dålig sjukvård, brist på skolgång och vitt utbrett barnarbete påverkar deras livssituation. Nu börjar Hjälp Till Liv ett fadderprojekt i Lagos, Nigeria.

De barn som valts ut till denna början av HTLI:s fadderarbete i Nigeria, har familjesituationer som är påfrestande med fattigdom av olika anledningar; det kan vara mammor som är änkor, handikapp i familjen mm. Flera är helt utan inkomst eller lever på tiggeri och har inte råd att skicka sina barn till skolan, eller ens ge dem mat varje dag. Familjerna är utvalda av vårat fadderråd på grund av att de alla befinner sig i en utsatt situationen, med behov av en drastisk förändring, för barnens och familjens bästa.

Vi planerar att till en början kunna hjälpa runt 12 barn från en handfull fattiga familjer. Förhoppningsvis ska detta åtagande kunna utökas över tid. Genom finansiellt stöd och materiellt stöd, hoppas vi skapa en direkt förändring för fadderbarnens utsatta situation, men vår intention är även att succesivt kunna utöka verksamheten genom att anordna seminarier, ha utvecklingsprogram med mera.

Lokalt fadderråd tillsatt

Festos Famurewa, som själv kommer från Nigeria, men nu bor i Sverige (se intervju sid 5) har i samarbete med HTLI centralt, utsett lokala förtroendevärda medarbetare i Nigeria: Bayo, Soyoye och Akinola har alla tre en genuin önskan att hjälpa utsatta familjer. Genom sitt ideella arbete, under Festos ledning, ansvarar de för att utse och hålla kontakten med de familjer som Hjälp Till Livs faddrar kommer att stödja.

Läs: Nigeria - landet där ett av tio barn dör innan sin femårsdag