Nigeria - landet där ett av tio barn dör innan sin femårsdag

Nigeria är Afrikas mest tätbefolkade land med sina 196 miljoner invånare, och nästan 210 invånare per kvadratkilometer. Fattigdomen är utbredd och mer än hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom, dvs tjänar mindre än 1,9 dollar per dag.

Nigeria är det folkrikaste landet i Afrika och med en medianålder är 18 år beräknas befolkningen år 2050 nå drygt 400 miljoner. Landet är en federal republik som i väster gränsar mot Benin, i norr mot Niger och Tchad samt i öster mot Kamerun. Presidenten är både stats- och regeringschef, samt överbefälhavare för armén och trots att demokratin stärkts sedan militärdiktaturens fall 1999, anses styret i Nigeria fortfarande som auktoritärt och korruption präglar stora delar av samhället. Stora politiska, etniska och religiösa skillnader präglar det multietniska landet som har över 250 olika etniska grupper och oenigheten i hos befolkningen är särskilt kopplat till kontroll över resurser och politiskt inflytande.

Boko Haram och gängvåld

I norra Nigeria har den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram under 2010-talet terroriserat befolkningen. Boko Haram, som betyder "västerländsk utbildning är helgerån", har inlett ett självbeskrivet "krig mot kristna" och försöker med våld införa en strikt version av sharialagen i nordöstra Nigeria, om inte hela landet.

Enligt Röda Korset har 22 000 människor försvunnit som en följd av Boko Harams uppror i nordöstra Nigeria. Av dem var sex av tio barn, när de försvann. Många försvinner när familjerna splittras i samband med jihadisternas attacker, andra kidnappas av Boko Haram. Sedan upproret inleddes 2009 har fler än 27 000 människor dödats och omkring två miljoner drivits på flykt. Det faktum att upproret spritt sig till flera andra länder har skapat en humanitär kris, enligt röda korset (www.ui.se). Enligt World Economic Forum är Nigeria idag det femte farligaste landet i världen, särskilt i nordöstra delen av landet på grund av den långvariga konflikten med terrorgruppen Boko Haram.

Bakgrund i tidigare kolonialiseringMisstänksamhet och förbehåll mellan olika etniska grupper är vanlig och det finns en mångfacetterad konfliktpotential som dessutom ökar genom den höga fattigdomsnivån. Denna blandning av etniska bakgrunder har sin bakgrund i att Afrikas - och Nigerias - landsgränser inte drogs med hänsyn till hur situationen var på plats, utan istället var det en skrivbordskonstruktion med linjaldragna gränser som fastställdes vid Kongokonferensen i Berlin i mitten av 1880-talet. Den anglikanske biskopen av Akure, Emmanuel Gbonigi, kommenterade läget som följer: ”Vi är ingen nation. Nigeria är ingen nation. Det är en stat sammansatt av många nationer. (…) Men när alla dessa nationer förs samman, så blir de en stat, en stat sammansatt av många nationer.” (Signum 8, 2009).

Möjligheter till välstånd finns, men ändå lider många av fattigdom

Nigerias problematik är mångfacetterad och för en stor del av nigerias invånare är det en kamp för dagen, trots att det finns en stor potential för tillväxt genom oljesektorn. Oljan är en viktig del av landets ekonomi som också expanderat de senaste åren och genererar en stor del av statens inkomster, men korruption, politisk instabilitet och dålig fördelning leder ändå till att större delen av befolkningen lever i fattigdom. Trots att Nigerias ekonomi är en av de snabbast växande i världen och räknas in bland N-11 ("next eleven") länderna (dvs elva länder som har hög potential att få en mycket hög ekonomi), så lever ändå 53,5 procent av landets invånare i extrem fattigdom. Enligt landets egen definition är andelen fattiga 34,1 %.- Det finns en relativt stor arbetslöshet och sorgligt nog så stänger många utländska investerare sina företag på grund kombination av bristande elförsörjning och regeringens bristande ekonomiska politik, kommenterar Hjälp Till Livs medarbetare Festus Famurewa situationen. Kombinationen med arbetslöshet och bristande social system gör situationen mycket svår. Över hälften av befolkningen bor i städer och boende situationen är svår för många.- Som fattig är det svårt att få till ett boende, både på grund av höga hyres kostnader, men också på grund att många helt enkelt inte har arbete, förklarar Festus.

Barnen hamnar i ett utsatt läge

Det är många familjer i Nigeria som inte har råd att ge sina barn tre måltider per dag och det är inte heller ovanligt att barnen skickats till gatorna för att sälja varor. Man räknar med att tre av sju barn måste arbeta i någon form. - Många begåvningar och talanger slösas bort därför att deras föräldrar inte har råd att betala skolavgifter och köpa läroböcker till sina barn, konstaterar Festus. Och gatan är inget tryggt liv, förklarar han: - Barn våldtas, kidnappas, mördas, lockas till droger i samband med att de säljer varor på gatan. Det finns även barn som hamnat i prostitution pg a fattigdom. Det finns även barn som är helt utan vuxen tillsyn och som bor på gatan. Många barns situation är allt annat än god: - Det finns föräldralösa barn som bor på gatan och under broar, närmast dagligen blir dagligen våldtagna, luras in i gängkriminalitet och nakotikamissbruk, eller bara drar runt på gatorna.

Hög småbarnsdödlighet

Bristande sanitära förhållanden , där nästan en fjärdedel av landets befolkning inte har tillgång till riktiga toaletter, och närmare tre av tio av landets invånare inte har rent vatten, gör både barn och vuxna sjuka. Också den bristande barn - och mödrasjukvården är ett stort problem i Nigeria. Många har inte råd med sjukvård/att föda på BB och/eller har svårt att ta sig till sjukvården. Spädbarnsdödligheten i Nigeria är därför hög, och nästan ett av tio (!) barn dör som spädbarn. Den neonatala dödlighet beror även på obehandlade sjukdomar och bristande vård av mamman. Endast 13 procent av barnen vaccineras i landet, vilket är ett av Afrikas lägsta vaccinationsnivåer. Många små barn får luftvägs-infektioner och diarréer och barnadödligheten ligger på 10 procent, vilket med andra ord innebär att ett av tio nigerianska barn inte hinner bli 5 år!

Skyhög mödradödlighet

Även många kvinnor dör i samband med förlossningar och Nigeria står som ensamt land för 20 procent av all mödradödlighet i världen! År 2015 dog så mycket som 814 kvinnor per 100 000 levande födda barn - att jämföra med Sveriges motsvarande antal 4,4. Sammanlagt under åren 2005-2015 dog över 600 000 (!) kvinnor i samband med födslar och vid hela 900 000 födslar där mamman höll kvinnan nästan på att stryka med i samband med förlossningen, men klarade sig - sk MNM-födslar (Maternal Near-Miss). Faktum är att 1 av 22 nigerianska kvinnor dör på grund graviditets-, förlossnings- eller abort-relaterade anledningar, att jämföra med världens mest utvecklade länder där risken är 1 på 4900! Mödradödligheten har till och med ökat från 55,000 (2011) till 58,000 (2015). Det finns därför ett inte oansenligt antal barn som redan vid födseln blir utan mödrar, vilket ökar risken för fattigdom och ett liv på gatan.

Text: Berith Nilsson
HTLI NyhetsForum nr 4 2019

Läs också: Nu börjar Hjälp Till Liv fadderverksamhet i Nigeria!