NU GÅR VI IN I FAS 2!

För tre år sedan fick Hjälp Till Liv, genom en av våra Afghanska medarbetare, kontakt med myndigheter i den staden Andkhoy i norra Afghanistan angående att bygga en skola för barn, där minst hälften av eleverna skulle vara flickor. 
 
Sedan den första kontakten med myndigheterna i Andkhoy, har många samtala förts, HTLI-representant har varit på besök, de första spadtagen har grävts och en mur har byggts för att inringa skolområdet, som av säkerhetsskäl ligger alldeles intill polishuset.

Nu är det dags för nästa steg: Att sätta igång med bygget av skolbyggnaden!

2015 lovade vi att inom tre år samla in 300 000 SEK för att möjliggöra byggandet av en skola, som både vi och myndigheterna ska kunna bli en mönsterskola i området; en skola där lika många flickor som pojkar får studera och utvecklas till ansvarsfulla medborgare. 
 
HTLI har redan idag en provisorisk skola, i det att vi stöder en afghansk krigsänka som tagit sig an ett 20-tal barn som blivit föräldralösa under kriget. Det är en hjälteinsats Namn Efternamn gör, men behoven är stora och det behövs riktiga skollokaler, fler lärare och även möjlighet för boende åt de föräldralösa elever, som annars bor under svåra omständigheter.
Nu har tre år gått och det är hög tid att sätta igång att bygga själva skolbyggnaden! En del pengar har vi fått in genom den försäljning vi gjort av vår gamla ”Norstadepå”, där HTLI hade sin uppstart. Vi behöver dock mer, då inkomsterna från denna försäljning även behövs i andra projekt.
 
Vi har kontaktats av intresserade donatorer, men än är inte pengafrågan i hamn. Vi vill därför genom detta be våra läsare och stödmedlemmar om en kraftsamling för att få in de sista slantarna till detta angelägna skolbygge!Att flickor får gå i skolan på lika villkor som pojkar är en självklarhet för oss. I Afghanistan är det en bristvara. Var därför med och skapa en bättre framtid för dessa flickor och pojkar, men även för det framtida samhälle dessa kommer att vara med och bygga!
 
 
Hjälp afghanska flickor att få gå i skolan! 
 
Märk Din gåva ”Afghanistanskola”.
Swish 123 900 11 57 Bankgiro 900-1157 Plusgiro 900115-7

 
Artikel ur HTLI NyhetsForum nr 2 2018