FADDERPROGRAM OCH DAGCENTER

Rumänien var ett av de första länderna som HTLI riktade sin hjälpverksamhet till. Fasansfulla bilder av utmärglade och smutsiga barn sändes ut i media strax efter att Rumänien öppnades upp efter det tidigare auktoritära socialistiska styret.

I Rumänien finns det idag runt 300 personer i något av våra fadderprogram för barn, äldre eller studenter. Trots att Rumänien är medlem i EU och mycket har blivit bättre i landet under de senare åren, så är det fortfarande stora grupper av människor som lever under mycket svåra omständigheter, något vi också märker på antalet tiggare som kommer till Sverige från detta land. 

Hjälp Till Liv International var en av huvudsponsorerna till byggandet och driften av barnhemmet Tabita i staden Reghin. Här får främst romska barn från fattiga och utsatta miljöer efter skolan komma till en plats där de får läxhjälp, ett rejält mål mat, stimulans och även hjälp med hygien och kläder.