Nigeria är ett land med mycket nöd. Många barn dör redan innan fem års ålder och fattigdomen är utbredd. Sedan hösten 2019 bedriver Hjälp Till Liv International fadderarbete i Nigeria. HTLI har även byggt en skola i Lagos.  

Läs mer om vår verksamhet i Nigeria!