FADDERHJÄLP TILL STUDIER

HTLI har en viss fadderverksamhet i Litauen, dock i begränsad skala: Vi stöder här ett fåtal personer, för att möjliggöra vidare studier och därmed framtida försörjning.