HJÄLPSÄNDNINGAR OCH FADDERPROGRAM

Lettland är ett EU-land som har en delad befolkning. Dels finns de som har det ekonomiskt stabilt, men det finns även stora delar av landet där arbetslöshet och fattigdom präglar en hög del av befolkningens livssituation.  HTLI har sedan många år varit verksamma i Lettland. Vi skickar regelbundet hjälpsändningar med kläder, sjukhussängar, rullstolar, möbler med mera. Vi samarbetar här med lokala organisationer för att hjälpen ska nå de sjukhus och vårdinstanser som behöver material och rätt familjer får kläder och möbler mm. Vi har även samarbete med en secondhandbutik som ger arbete och försörjning till ett fyrtiotal fattiga familjer.

Utöver hjälpsändningar har vi fadderprogram, där barn, studenter och behövande vuxna får regelbundet stöd av våra faddrar. Totalt har HTLI och dess faddrar stött drygt 300 fadderbarn i Lettland. Vi har även tidigare bedrivit soppkök och verksamhet för gatubarn, detta är nu överlåtet till annan organisation.