FADDERBARN OCH VATTENPROJEKT

Etiopien är ett land med knappa resurser och många lever under mycket fattiga förhållanden - en månadsinkomst på 200 kr/månad är vanlig för dem som har arbete.

HTLI kan inte hjälpa alla som behöver hjälp, men vi kan i alla fall nå de allra fattigaste i det område där vi är verksamma. Vi har idag ett 70-tal fadderbarn, studenter och äldre med särskilda behov, som vi stöder. Vi har även genom våra vattenprojekt bidragit till förbättrad vattenförsörjning i Addis Abebas ytterområden, genom att bekosta ett par nya tappställen i området. För de boende har detta underlättat åtskilligt för hundratals människor - och särskilt för de flickor som fått bära hem vattnet - att få tag i dricksvatten inom rimligt avstånd. 

HTLI har arbetat i Etiopien sedan 2007. Läs mer om vårat arbete i Etiopien.