HJÄLP TILL TIGGARFAMILJER

Under senare år har många romska bulgarier kommit till Sverige för att tigga. Hjälp Till Liv International hjälper idag, genom vårat faddersystem, flera (fd) tiggarfamiljer i Bulgarien, som nu kan vara hemma med sina barn istället för att sitta med tiggarmuggen här i Sverige. Kontakten med dessa hålls av ett lokalt fadderråd, under ledning av Milton Metodiev.