VAR OCH HUR HJÄLPER HJÄLP TILL LIV?

HTLI är en Hudiksvallsbaserad hjälpverksamt för nuvarande verksamma i Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Serbien, Ryssland, Etiopien, Nigeria och Afghanistan. Vår hjälp riktar sig till de allra mest behövande i respektive land. 

Fadderverksamhet

Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och ca 500 fadderbarn sponsras av HTLI faddrar, samt Secondhandbutik. Totalt har runt 1300 fadderbarn och vuxna fått regelbundet stöd från HTLI genom åren. I varje land har vi ett fadderråd som väl känner till de lokala förhållandena, som ser till att den hjälp som skickas kommer rätt.

Hjälpsändningar

HTLI skickar även regelbundet hjälpsändningar, både större och mindre. Dessa kommer både familjer, skolor, äldreboenden och sjukhus till del.

Biståndsprojekt

HTLI finansierar hela eller delar av projekt, exempelvis finansiering och byggande av ett barnhem i Rumänien, skolbygge i Afghanistan och Nigeria, vattenförsörjning i Etiopien med mera.