HTLI HJÄLPER I ÅTTA LÄNDER

HTLI är verksamt för nuvarande verksamma i åtta länder; Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Etiopien, Serbien, Afghanistan och Ryssland. Vår hjälp riktar sig till de allra mest behövande i respektive land.

Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och ca 600 fadderbarn sponsras av HTLI faddrar, totalt har runt 1300 fadderbarn och vuxna fått regelbundet stöd från HTLI genom åren. I varje land har vi ett fadderråd som väl känner till de lokala förhållandena, som ser till att den hjälp som skickas kommer rätt.

HTLI skickar även regelbundet hjälpsändningar, både större och mindre. Dessa kommer både familjer, skolor och sjukhus till del. Utöver detta genomförs även olika projekt där HTLI finansierar hela eller delar av projekt, exempelvis finansiering och byggande av ett barnhem i Rumänien, skolverksamhet i Afghanistan, vattenförsörjning i Etiopienmed mera.