Verksamhet i åtta länder

Hjälp Till Liv International är idag verksamma i åtta länder: Etiopien, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Serbien, Afghanistan och Ryssland. 

Vi har sedan start gjort hjälpsändningar med kläder, husgeråd, möbler, sjukvårdsinventarier, skolbänkar mm. Genom åren har det blivit runt 16 000 ton hjälpsändningar (jan. 2018) och vi har på det sättet kunnat hjälpa tusentals behövande! 

Sedan nyåret 2001-2002 påbörjade vi vår fadderverksamhet, vilken sedan har vuxit till att bli merparten av den hjälp vi ger. Vi har idag runt 600 fadderbarn och vuxna, och totalt har 1300 behövande fått regelbundet stöd genom HTLI och våra faddrar. Tack vare detta kan dessa barn, studerande, sjuka och behövande vuxna få mat, kläder och få sina grundläggande behov mötta! I alla våra projektländer har vi medarbetare, s.k. fadderråd, vilka väl känner till de lokala förhållandena - vilket är en nödvändig förutsättning för att hjälpen ska komma rätt! 

HTLI har även byggt och driver ett dagcenter i Rumänien, där främst romska barn från fattiga förhållanden får både mat, läxundervisning och stimulans. I Afghanistan bedriver vi i dagsläget en provisorisk undervisning för barn, som blivit föräldralösa i kriget. Vi projekterar och har påbörjat bygget av en skola för där 400 barn - varav minst hälften flickor - ska få undervisning! Utöver detta driver eller stöder vi diverse projekt i form av brunnsborrning, byggnationer etc. 

Läs mer om varje land under respektive landsrubrik! 

 

Additional information