"Somliga går i trasiga skor" var det någon som sjöng i visan. Det är många människor - både barn och vuxna - som inte har en dräglig levnadsstandard. På grund av ett bristande socialt skyddsnät riskerar många att hamna i svåra sociala problem med matbrist, dåligt boende, missbruk mm. Det vill vi vara med och ändra på, därför driver HTLI en fadderverksamhet i flera länder. Totalt har vi idag runt 600 fadderbarn, studenter och vuxna som får ett månatligt stöd från våra faddrar, något vi är både stolta och tacksamma för! 

Sedan 2002, då vi började vårat fadderprogram har över 1300 personer blivit hjälpta genom Hjälp Till Liv Internationasl fadderverksamhet i Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Ryssland och Etiopien. 

Hur fungerar det?

I vårt unika faddersystem har du inte bara full insyn i var och när de pengar du ger betalas ut, utan hjälper dig även till att - om du vill - ha kontakt med "din" fadderfamilj! Genom detta kan du, om du önskar, bygga upp en personlig relation, genom brev eller annan form. Skulle er kontakt bli så att du önskar besöka "din" familj eller vill bjuda hem ditt barn/familj att besöka Sverige, har vi dock som krav att du meddelar oss detta. 

Ett av Sveriges mest kostnadseffektiva hjälporganisationer! 

I varje land där HTLI arbetar finns ett lokalt sk "fadderråd" som för ett urval bland de faddersökande, och som även ser till att hjälpen kommer fram till den person som ska ha den. Hjälpen kan ges både i form av kontanter, men även genom att familjen får varor som de behöver och kanske även själv har svårt att skaffa genom sina egna odlingar - exempelvis margarin, matolja, kryddor, salt, socker, samt hygienartiklar mm. Varje inköpskvitto sparas, och familjen kvitterar summan varje månad på ett dokument som omfattar hela året - allt för att du som fadder ska känna sig helt säker på att varje slant du ger når fram! All denna information får du tillgång genom att som fadder, vi vår hemsida, logga in dig i vårt unika kontrollsystem AidTrack, där du som fadder/sponsor får tillgång på genom det HTLI-konto vi skapar åt dig! Tack vara en stor insats av ideella krafter är HTLI ett av Sveriges mest kostnadseffektiva hjälporgansationer.

Additional information